Понякога дребни грешки при изпълнението на техническата част на SEO, могат да навредят не само на потребителите и тяхното добро прекарване на сайта, но също така и на вашето класиране и трафик. За глобални проекти, изключително неприятно може да повлияе неправилното имплементиране на Hreflang тага.

Защо да се занимаваме с нещо дребно като Hreflang?

Ако някога сте се занимавали с hreflangs, вероятно знаете колко много детайли трябва да бъдат пресметнати и колко страници трябва да бъдат анализирани. Нашият опит говори, че средностатистическият мултиезичен сайт има около седем езикови версии. Сами можете да прецените колко страници са това, а от там и колко грешки могат да се допуснат.

Разбира се, не всяка малка грешка по техническото SEO играе толкова ключова роля. Това че на места имате изпуснат ALT атрибут, може да се преглътне, но това със сигурност не важи за hreflang таговете. За да намалите bounce rate-а на вашият сайт и да подобрите UX-а, то трябва много добре да таргетирате правилното съдържание на подходящата група.

Hreflang tags

Атрибути, пирамиди, фараони…

През 2011 година, Google представиха hreflang атрибута, който ви позволява да покажете на търсачката каква е връзката между страниците в различните езикови версии. Това е наистина полезно, когато създавате съдържание за конкретна потребителска група в различни региони. Чрез тага, вие казвате на търсачката, че ако даден потребител търси нещо на език ‚А‘, то ще иска този конкретен резултат, вместо страницата ви с подобно съдържание на език ‚Б‘.

Например, ако създадете английска версия за вашия български сайт, то ще посочите в страницата си тага hreflang=“en“. Така ако потребител с IP адрес (който търсачката смята, че се намира в държава, в която се говори на английски) потърси нещо на английски език, Google ще върне резултата от страницата ви на английски, вместо тази на български. По този начин ще намалите bounce rate-а и ще увеличите конверсията си, защото таргет потребителите ви ще отиват на страницата, която е най-подходяща за тях.

Hreflang може да бъде насочен и към различните езикови версии в даден регион. В България например можете да посочите hreflang=”bg-batka” и Google ще знае, че тази страница е предназначена за хора от Бургас. Ако добавите hreflang=”bg-batence” Google ще знае, че тази страница е за София. 🙂 Шегата настрана. Тази функция наистина съществува и е подходяща за по-добро таргетиране на сезонност, култура, валути, методи за доставка и други. За Английски език например можете да посочите hreflang=”en-us” – за Америка и hreflang=”en-gb” – за Англия.

Ясно е, че без подходящ hreflang няма как да сигнализирате на Google коя страница да индексира и покаже за конкретния регион. Това ще повлияе значително на видимостта и трафика ви в този регион.

Атрибутът може да бъде поставен в в <head> частта, HTTP хедърите или в Sitemap-а. Използвайте само един от тези методи! Хрефланг атрибута на всяка страница трябва да включва референция към себе си, както и такава към страниците, които са му алтернативните езикови версии. Ако имате сайт на български език и продавате услуги на американски, британски и испански пазар, то на вашата страница трябва да изглеждат подобни на тези:

<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com“ hreflang=“bg-bg“ />
<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com/en“ hreflang=“en-us“ />
<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com/gb“ hreflang=“en-gb“ />
<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com/es“ hreflang=“es-es“ />

По същия начин трябва да изглеждат атрибутите и на страниците ви за Америка, Англия и Испания. Естествено ако се целите във всички, които говорят английски, без конкретен регион, то няма да е лошо да включите и:

<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com/en“ hreflang=“en“ />

Ако например страницата ви има съдържание на няколко езика, или има опция потребителя сам да избере предпочитана страница, можете да ползвате x-default, за да посочите, че страницата не е специфично таргетирана:

<link rel=“alternate“ href=“poryazov.com“ hreflang=“x-default“ />

Google поддържа езикови кодове под формат ISO 639-1, а също можете да ползвате и формата ISO 3166-1 Alpha 2, за да сигнализирате кой район таргетирате. Не всички кодове са интуитивни (например за Англия кода е GB, а не UK), затова проверявайте по няколко пъти, за да не поставите грешен код навсякъде по сайта си. Този инструмент също ще ви помогне.

Имайте предвид, че това е сигнал, а не директива! Това означава, че други SEO фактори могат да прескочат атрибута и поради тази причина, друга езикова версия на страницата ви да се класира по-напред от правилната. За да сте 100% сигурни, че търсачката ще разбере коя страница за кои потребители и региони е подходяща, е желателно да обръщате внимание и на други добри SEO практики при оптимизиране на мултиезичен сайт.

Hreflang грешки [ИНФОГРАФИКА]

Най-грубите грешки при hreflang

1. Проблеми със стойностите на hreflang

Стойностите би трябвало да са най-малкия проблем. Просто използвате ISO 639 формата за език и ISO 3166 формат за региона. Въпреки това, тези грешки се допускат в бързината, дори и от най-опитните експерти. Никой не е имунизиран срещу грешен клик. 15% от мултиезичните сайтове имат грешки със стойностите на хрефланг атрибута.

За вас ги разделихме на 5 групи:

Грешен езиков код (Unknown language code)
Както казахме, езиковият код във вашия атрибут трябва да е по стандарт ISO 639-1. В противен случай Google ще игнорира атрибута. Абревиатурите, които използваме в ежедневието си – тук не вършат работа. Така например ‘eng’ ще изкара грешен езиков код, за разлика от ‘en’, който трябва да се използва.

Грешен регионален код (Unknown country code)
За регионалните кодове Google използва друг стандарт – ISO 3166-1 Alpha 2. Познатите ни абревиатури и тук няма да свършат работа. Така например “UK” за United Kingdom (Обединеното Кралство) изглежда логично, но не отговаря на стандартите и трябва да използваме „GB” от Great Britain (Великобритания). Ако не сте сигурни – по-добре проверете отново!

Използване на долна черта (Underscores used)
Използването на долна черта, която разделя езика и региона е невалиден формат. Програмистите доста често използват долни черти, но тук трябва да се ползва само и единствено тире.

Използване само на регионален код (Only country code is used)
Това са отново стандарти на Google. Ако използвате регионален код, то задължително трябва да посочите и езиков код. В противен случай търсачката отново ще игнорира целия hreflang атрибут.

Грешен ред на стойностите (Invalid order of hreflang values)
Това е сравнително рядко срещано явление, но все пак го има. Също така рядко се дължи на бързане или грешка в правописа. В случаите, в които го има, е защото не се познават основните изисквания на Google. Езиковият код винаги трябва да е ПРЕДИ регионалния код.

2. Има конфликт между Hreflang атрибута и изходния код на страницата

Тези проблеми се срещат в 58% от сайтовете. Имайте предвид, че този тип грешки много трудно се откриват ръчно. Тяхното естество налага да се анализира целия код на страницата, а не само хрефланг тага.

Липсва референция към себе си
Това е най-често срещания проблем от тази категория. В 96% от случаите страницата просто няма референция към себе си в хрефланг атрибута. Това означава, че най-вероятно тагът ще бъде игнориран или интерпретиран погрешно.

Винаги се уверявайте, че сте поставили URL адреса на страницата и езиковия код в hreflang атрибутите.

Проблем с каноникализирането
Когато използвате каноникал тагове на страница, заедно с хрефланг атрибути, бъдете сигурни че каноникал тага използва правилната референция към себе си. Имайте предвид, че тези два тага са коренно различни.

Каноникъл тага показва на търсачката коя версия на URL адреса (с еднакво съдържание) е доминантна, за да избегне дублиране. Докато hreflang тага показва коя от различните (но често сходни) страници (базирани на език или локация) да се покаже в търсенето.

Повече от един URL адрес за една и съща hreflang стойност
Ако има повече от един URL адрес, който е зададен за един и същ език и регион, то бота на Google ще игнорира ВСИЧКИ URL адреси, защото няма конкретно посочена коя страница трябва да се индексира за конкретната езикова версия.

Изчистете всички hreflang URL адреси, при които има такъв конфликт и се уверете, че когато ги поставяте отново ще има само по един URL адрес зададен за конкретния език и регион.

3. Проблеми с невалиден hreflang линк

Около 37% от сайтовете с няколко езика се сблъскват с такива проблеми. Трябва да упътите Google в правилната посока, за да индексира всички ваши страници. Ако hreflang-а ви води към страница, която не съществува (404…) или е пренасочена (301, 302…), или използвате относителен вместо абсолютен URL адрес, то тези страници може да се индексират погрешно или изобщо да не бъдат индексирани.

Атрибутът да води към пренасочена страница
Ако се случи така, новата страница може не бъде индексирана или изобщо да се покаже в резултатите от търсенето.

Счупен hreflang линк
Ако се случи това и URL адреса върне HTTP статус 4ХХ или 5ХX, очевидно е че ще бъде игнориран от търсачките.

Относителни адреси
Тези адреси могат да бъдат интерпретирани от бота на Google по различни начини и почти винаги това води дo проблеми с индексирането им. Опитвайте се да ги избягвате и давайте на ботовете правилния URL адрес.

4. Потенциално липсващ hreflang атрибут

Над 30% от сайтовете имат различен набор от езици за различните страници. Когато имате мултиезичен сайт е много лесно hreflang тага да бъде пропуснат или объркан в множество страници. Разбираме, че не навсякъде има нужда от такъв таг, но това не означава, че не трябва да сме внимателни. Най-добре е да проверите ръчно (или с подходящ инструмент) всичките си страници дали съдържат подходящите хрефланг атрибути, защото в противен случай може да пропуснете много ползи.

5. Задаване на един език, а ползване на друг

Забелязахме, че при около 21% от сайтовете се отчита използването на един език, а е деклариран друг.

Тук случаите са два. Първо, когато в бързината напишете ‘fi’ вместо ‘fr’ – Google вижда, че страницата е на френски, но вие декларирате, че е на финикийски. Така бота се обърква и получава сигнал за грешка, а от там и вашето класиране страда. Второ, колкото и да е умен Google доста често получава несъществуваща грешка – декларирате ‘bg’, пишете на български, а бота го разбира като руски и започва да се „оплаква“, че го лъжете. За съжаление за този проблем все още няма решение, поне не такова, върху което сами можем да въздействаме.

Чък Норис казва: За да си глобален S.E.O. герой, правилно hreflang-a си настрой!

Както виждате, повечето грешки относно hreflang атрибута водят до сериозни последици. Водят търсачките към задънени улици и заради това някои страници или URL адреси остават не индексирани. Надяваме се, че тази информация ще ви помогне да подобрите оптимизацията си на интернационално ниво, и ще избегнете груби грешки за в бъдеще. Поддържайте сайта си читав и регулярно правете одит, във всеки удобен момент!

Ще се радваме и на коментари относно вашите грешки и кои проблеми са най-трудни за коригиране.

Категории: SEO

Poltargaista

Ангел Порязов - Poltargaista Друго нямам какво да напиша, засега. ;-)

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *