Истанбулската конвенция е конвенция разработена от Съвета на Европа и има за цел да предотврати насилието над жени и да се бори за техните права. Този международен инструмент влиза в сила през 2014 година и от тогава до сега дискусиите във връзка с заложените в него права не спират.

Истанбулската конвенция е първият международен текст, който включва правно определение за насилието над жени. С него се установява обхватната рамка от мерки, които да бъдат взети за предотвратяването на насилието не само срещу жени, но и срещу хора от LGBTQ обществото.

В конвенцията са вписани и разяснения как се оказва подкрепа на жени и деца, които са били подложени на насилие и какви наказания се предвиждат за извършителите.

Към септември 22 година Истанбулска конвенция е подписана от 22 държави членки на Европейския съюз и се изпълнява в 21 от тях.

Цели и предмет на Истанбулската конвенция

Конвенцията цели да предотвратява и преследва насилието срещу жени и семействата като установява няколко ключови принципа, които се отнасят не само за жените, но и за всички, засегнати от насилие в семейството.

Този международен инструмент е създаден за да определи цялостна рамка за мерки, с които да се окаже помощ на всички жертви на домашното насилие. Конвенцията осигурява подкрепа на организации и правоприлагащи органи, с което да се възприеме интегриран подход за премахване на насилието над жени.

Тя предоставя рамка за действие, която включва политики за предотвратяване на насилието, подкрепа на жертвите и наказание на нарушителите. Обхвата на Истанбулската конвенция включва всички форми на насилие над жени като най-вече има за цел да покрие домашното насилие.

Според този документ се обръща значително внимание на жертвите на насилие, което е основано на техния пол.

Дискусии по отношение на влиянието върху LGBTQ правата

Истанбулската конвенция има голямо значение за определяне на правата на LGBTQ общността. Това се дължи на текстовете в нея, които признават насилието над представители на тази общност поради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност.

В тази връзка конвенцията цели да се определят мерки за предотвратяването на насилието и насърчава интеграцията на LGBTQ лицата и постигане на равенство в обществото. За да се осъществи това се създава Инструментариум за LGBTQ, в който са посочени много международни права и механизми, които определят правата на LGBTQ общността.

В текста на Истанбулската конвенция не се споменава нито веднъж определенията за различните сексуални ориентации. Няма точка, която се отнася за еднополовите бракове и тяхната легализация.

Въпреки това LGBTQ лицата приемат конвенцията като инструментариум, който може да им помогне за постигане на равенството в обществото и защита при насилие срещу тях поради тяхната полова идентичност.

В Истанбулската конвенция ясно се определят дискриминационните действия, които се основават на сексуалната ориентация и половата идентичност. Това помага за определеното на насилие, което е провокирано от пола и сексуалните предпочитания на дадено лице.

Истанбулската конвенция набляга над важността от информирането на обществото за насилието и дискриминацията. В конвенцията е наложено провеждането на информационни кампании, които имат за цел да насърчат постигане на равенство в обществото. Тези кампании трябва да помогнат за разрушаването на стереотипите и предразсъдъците.

Международният инструмент, който е създаден от Съвета на Европа признава правата на всички жертви на насилие, включително LGBTQ лица, и изисква държавите да осигурят подходяща подкрепа, закрила и правна помощ на тези лица.

Конвенцията изисква държавите, които са я приели да предприемат мерки за наказание на лицата, които са извършили насилие срещу представители на LGBTQ общността. Тя насърчава създаването на законодателни и институционални механизми, които да гарантират, че жертвите на насилие на основание сексуална ориентация или полова идентичност ще получат справедливо правосъдие.

Поради всички изброено относно правата на LGBTQ лицата, този международен механизъм среща съпротива в много държави, включително и в България.


Poltargaista

Ангел Порязов - Poltargaista Друго нямам какво да напиша, засега. ;-)

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *