ISOISO е серия от международни стандарти, които се прилагат за създаването и подобрението на системите за управление на качеството на различни организации и предприятия. Те съдържат редица правила за стандартизиране на системата за управление на качеството, както и основните разпоредби и препоръки за подобряване работата на организацията, посредством изготвяне на системи за управление на качеството и опазване на околната среда.

Издаването на сертификат ISO се извърша от специализирани одиторски организации, пред които се удостоверява, че системата за управление в една компания работи по всички международни стандарти. Това е официален документ, който удостоверява, че организацията или предприятието работи със стандартизирана система за управление.

Международните стандарти ISO дават гаранция, че услугите и продуктите на търговските организации са надеждни, безопасни и качествени. А за бизнеса те се явяват стратегически инструмент за свиване на разходите, чрез намаляване на грешките и повишаване на производителността. Те помагат на фирмите да си осигурят достъп до нови пазари, а също така гарантират равни условия за всички страни и помагат за осъществяването на свободна международна търговия.

Има повече от 13 700 стандарта, изготвени до момента от Международната организация по стандартизация, които се прилагат от всички страни в света.
Най-популярните сред тях обаче са едва десетина. Най-популярни са ISO 9000 – стандарт за управление на качеството, ISO 14001 – за еко мениджмънт, ISO 22000 – за безопасно управление на храните, ISO 50001 – за енергийна ефективност и ISO 50001 – за управление на риска.

Най-разпространен от всички е ISO 9000 – стандартът за управление на качеството. Той обобщава система от изисквания, гарантиращи и регламентиращи контрола върху качеството в различни организации и предприятия. Със сертифицирането по ISO 9000 се занимават специализирани одиторски организации в различните страни.
Сертификатът ISO 9000 засяга различни аспекти в управлението на качеството и включва ръководство и инструментариум за управление на компании и организации, които искат техните продукти и услуги постоянно да отговарят на нуждите на потребителите и непрекъснато да повишават качеството си.
Всяка фирма, която желае да получи сертификат за управление на качеството ISO 9000, трябва да изпълни редица условия, за да го получи. За целта е препоръчително да се обърнете към консултантска фирма, която да помогне за изграждането на системата.

ISO 9001:2008

Консултантите трябва на място да се запознаят с условията и спецификата на работа в конкретната компания. И след това да съгласуват с ръководството системата от стандарти, които ще бъдат приложени. Задължение на консултанта е да гарантира, че системата ще работи, а също така да я изготви така, че да бъде възможно най-ефективна за фирмата. Сред останалите му задължения е да помогне на фирмата да се самопроверява чрез вътрешен одит, преди провеждането на официалния външен одит за оценяване и сертифициране.

След извършения одит се прави доклад относно качеството и ефективността на системата за управление. Издаването на сертификат по качество ISO 9000 трае между 3 и 12 месеца. Сертификатът важи три години, като през това време се провеждат серия външни одити, които да проверят дали системата се поддържа и функционира ефективно. Сертификацията се подновява на всеки 3 години.

Ползите от сертификация по ISO 9000 са повишено доверие към компанията, по-висока ефективност и ред в процеса на управление. Не е за пренебрегване и факта, че осигуряват на компанията право на участие в различни търговски търгове и конкурси.

Категории: Бизнес

Poltargaista

Ангел Порязов - Poltargaista Друго нямам какво да напиша, засега. ;-)

0 Коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *